Aanpak

Methode

Transactionele Analyse (TA) is de basis in mijn werk. Geloof in de eigen verantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen zijn de pijlers onder het denken en doen vanuit de Transactionele Analyse. De TA biedt een praktische, heldere theorie die voor iedereen te begrijpen is.

Daarnaast ben ik opgeleid als integratief coach aan De Nederlandse Academie, een NOBCO geaccrediteerde opleiding.

Verder ben ik opgeleid in Theory U en als Lean (Black Belt). Deze methodieken pas ik ook toe waar relevant. En last but not least is mijn intuitie een belangrijke ’tool’ die ik inzet om tot de kern te komen en de juiste stappen te zetten.

Praktisch

De TA biedt een helder theoretisch kader om vanuit te werken en licht ik toe als daar behoefte aan is. In mijn aanpak maak ik veel gebruik van de onderstroom, die vaak gemakkelijker toegankelijk is via het gevoel en het lijf dan met het hoofd. Hier maak ik in mijn werkvormen dan ook gebruik van.

Lokatie

Mijn ervaring is dat de natuur een enorm faciliterende omgeving is om bewustzijn te vergroten. Dit geldt zowel voor individuen als teams. Waar mogelijk maken we hier gebruik van. Praktisch kan dat betekenen een coach sessie in het park of een team sessie op het strand of in het bos. Dit gaat altijd in overleg.